Paulina Mazurek

Neurologopeda

  • Terapeuta metody prof. A.A. Tomatisa
  • Kurs Terapii Ręki
  • Zaburzenia psychiczne u dzieci i dorosłych z Delecją 22q11 – zespołem DiGeorge’a
  • Program Ćwiczeń integrujących dla Szkół dr Salwy Goddard (INPP)
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Dziecko niesłyszące z implantem ślimakowy metody i formy pracy terapeutyczno-logopedycznej;
  • Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia;
  • Szkolenie w zakresie kinezjologii edukacyjnej

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią oraz studiów podyplomowych Logopedycznych IBE w WARSZAWIE, studiów podyplomowych z Neurologopedii UMCS w Lublinie.

Swoje doświadczenie zdobywałam w mazowieckich przedszkolach, szkołach, poradniach, współpracując z fundacjami, realizując turnusy rehabilitacyjne oraz prowadząc własną działalność terapeutyczną od 2005 roku. W swojej pracy cechuje się indywidualnym podejściem do swoich Pacjentów.

Interesuje się podróżowaniem połączonym z caravaningiem.

Zajmuję się logopedią i neurologopedią dzieci i młodzieży z problemami fonoaudiologicznymi, wadami wymowy oraz problemami rozwojowymi.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu