REHBILITACJA

Pourazowa

Kobiet w ciąży

dla Seniorów

Neurologiczna

Wizyty domowe

Fizykoterapia

Rehabilitacja pourazowa

Urazy to przykra część naszego życia, a każdy z nas może nabawić się ich każdego dnia. Upadamy po to, aby nauczyć się wstawać, a z każdego, nawet przykrego doświadczenia, można wyciągnąć nauki na życie. Złamania kości, stłuczenia mięśni czy naderwanie ścięgien to najczęstsze urazy doświadczane w życiu codziennym z powodu upadku lub wypadku komunikacyjnego.

Nieodzowną częścią procesu leczenia jest w tym przypadku rehabilitacja pourazowa. Ma ona na celu nie tylko przywrócenie umiejętności, które zostały utracone na skutek urazu czy uszkodzenia danego narządu, ale także zapobieganie ubocznym skutkom zastosowanej formy leczenia urazu oraz stworzenie optymalnych warunków na powrót Pacjenta do pełnego i komfortowego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Umów się na wizytę domową na terenie Białołęki, Bielan, Żoliborza i Pragi Północ.

Na czym polega rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja pourazowa jest jednym z najważniejszych czynników, które decydują o czasie trwania rekonwalescencji po doznanym urazie oraz jej efektach. Definitywne wskazania do rozpoczęcia rehabilitacji pourazowej to takie uszkodzenia jak:

  • zmiany entezopatyczne (kolano skoczka, łokieć tenisisty, ostroga piętowa)
  • zespoły przeciążeniowe
  • złamania
  • zwichnięcia
  • skręcenia
  • stłuczenia.

Istotą rehabilitacji pourazowej jest przede wszystkim przywrócenie funkcji ruchowych, pełnej sprawności oraz zakresu ruchów poszczególnych części ciała, które zostały utracone na skutek przebytych urazów. Im wcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji pourazowej tym mniejsze powikłania pourazowe, które mogą dotyczyć funkcji i części ciała nieobjętych urazem, a także prowadzić do trwałej utraty pewnych funkcji motorycznych.

Rehabilitacja pourazowa w swoim celu ma także przywrócenie tkanek do optymalnego stanu pod kątem elastyczności i wytrzymałości struktur. Przyczynia się nie tylko do zminimalizowania ograniczeń i zaburzeń w obszarze narządu ruchu, ale także zmniejsza ryzyko powstania kolejnych urazów.

Warto mieć na uwadze, że przebyte urazy w obszarze narządów ruchu, to nie tylko uszkodzenia lokalnych struktur, które uniemożliwiają chociażby swobodne poruszanie konkretną częścią ciała, ale bardzo często całkowite unieruchomienie i niewydolność lub upośledzenie innych funkcji organizmu. Pacjent po urazie, który pozbawiony został możliwości swobodnego poruszania się, dbania o własną higienę lub wykonywania pracy może odczuć także konsekwencje psychiczne, które związane są z odebraniem możliwości nieograniczonego funkcjonowania w społeczeństwie. Wśród nich można wymienić chociażby stres pourazowy, zaburzenia lękowe czy postępującą depresję. To właśnie dlatego jednym z kluczowych celów rehabilitacji po przebytych urazach jest jak najszybszy powrót do codzienności pacjenta.

Na czym polega rehabilitacja pourazowa?

Każdy pacjent i poziom jego urazu jest dość unikalny, a zatem w konsekwencji postępowania wymaga podejścia indywidualnego. Dlatego kierując się holistyką w postępowania należy ustalić potrzeby pacjenta, metody pracy w leczeniu oraz dobór specjalistów, tak aby zmaksymalizować efekt przeprowadzanego leczenia.

Kierując się powyższym należy:

  • wdrożyć rehabilitację pourazową już na początkowym etapie leczenia, bezpośrednio po przebytym urazie oraz prowadzić ją w ciągły i konsekwentny sposób
  • ułożyć program rehabilitacji pourazowej – ten powinien być ściśle dostosowany do stanu Pacjenta, uwzględniać jego ograniczenia ruchowe, ewentualnie unieruchomienia czy choroby współistniejące
  • wziąć pod uwagę stan psychiczny pacjenta i mieć na uwadze wszelkie dysfunkcje, które związane są z przebytym urazem czy całym programem leczenia.

To właśnie rehabilitacja pourazowa jest jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z problemami po przebytych urazach czy kontuzjach. Podstawowymi metodami wykorzystywanymi podczas rehabilitacji pourazowej są terapia manualna i kinezyterapia.

Terapia manualna to wysoce wyspecjalizowana gałąź fizjoterapii, która dzieli się na dwa podstawowe nurty: terapię powięziową i terapię stawową, a dzięki ich wykorzystaniu przywrócona zostaje równowaga mięśniowo-powięziowa i kostna.

Z kolei kinezyterapia to indywidualnie dobrane ćwiczenia rehabilitacyjne dostosowany do potrzeb i stanu Pacjenta. Obejmuje ona między innymi ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i równoważne, a w nich wykorzystuje się różnego rodzaju przybory i urządzenia, które mają ułatwiać przejście rehabilitacji dla pacjenta.

W procesie rehabilitacji pourazowej uwzględniani są również psychologowie i psychoterapeuci, jeżeli pacjent wykazuje takie potrzeby w procesie rekonwalescencji. W efekcie wszystko to ma prowadzić do odzyskania przez Pacjenta pełnej sprawności oraz uchronienie go przed ewentualnym nawrotem dysfunkcji.

Rehabilitacja pourazowa i jej efekty?

Rehabilitacja pourazowa ma na celu szybki powrót Pacjenta do samodzielności oraz ograniczenie skutków przebytego urazu, a w przypadku powstania trwałych zmian w wyniku doznanego urazu – rozpoczęcie procesu adaptacji pacjenta do nowego stanu.

Rozpoczęcie terapii na wczesnym etapie gwarantuje zminimalizowanie ryzyka powikłań, jakie może nieść za sobą leczenie pourazowe. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zaniechanie tego typu działań po urazie może prowadzić do trwałych deficytów funkcji u pacjenta. W efekcie mogą pojawić się zupełnie nowe problemy z powiązanymi obszarami organizmu. Pacjent z odpowiednio dobraną i długofalową terapią może liczyć na szybszy powrót do codziennej aktywności. Ostateczny efekt zawsze uzależniony będzie jednak od rodzaju i skali problemu.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje wsparcia i kompleksowej opieki po przebytym urazie, Przystanek Zdrowie oferuje rehabilitację domową w Warszawie. Pomożemy określić cele działania, priorytety oraz wprowadzimy indywidualny plan terapii pacjenta w oparciu o szeroką gamę posiadanych specjalistów.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu