REHBILITACJA

Pourazowa

Kobiet w ciąży

dla Seniorów

Neurologiczna

Wizyty domowe

Fizykoterapia

Rehabilitacja neurologiczna

Schorzenia neurologiczne dotykają coraz większą ilość osób i odsetka populacji, a układ nerwowy, którego dotyczą jest koniecznym czynnikiem do zachowania sprawnie działającego ciała i zdrowia. Choroby neurologiczne charakteryzują się szerokim spektrum objawów różniących się w poszczególnych jednostkach chorobowych – obejmują chociażby takie problemy jak migreny i bóle głowy, ale również stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy urazy czaszkowo-mózgowe. Postępujące choroby neurologiczne w swojej konsekwencji prowadzą do pełnej zależności pacjenta od osób trzecich.

Przystanek Zdrowie wychodzi na przeciw Waszym oczekiwaniom i dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzać nasze działania i zespół, aby utworzyć dla Was dostęp do usług najwyższej, gabinetowej jakości w warunkach domowych, jeżeli dostanie się do gabinetu jest dla pacjenta niemożliwe lub bardzo trudne. Nasi terapeuci i lekarze otoczą naszych kompleksową i troskliwą opieką o najwyższym standardzie w przystępnej cenie.

Umów się na wizytę domową na terenie Białołęki, Bielan, Żoliborza i Pragi Północ.

Czym jest i na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna polecana jest w przypadkach porażenia ośrodkowego układu nerwowego i dedykowana osobom z deficytami neurologicznymi. Stosowana jest najczęściej u Pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych uszkodzeniach mózgu, osób z chorobą Parkinsona, porażeniem mózgowym czy stwardnieniem rozsianym. Dystrofie mięśniowe czy przebyte operacje kręgosłupa to kolejne przesłanki uzasadniające podjęcie rehabilitacji neurologicznej.

Jednym z najważniejszych elementów terapii Pacjentów po przebytym udarze lub dotkniętych urazem czaszkowo-mózgowym, stwardnieniem rozsianym czy chorobą Parkinsona jest rehabilitacja neurologiczna.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie: na czym polega rehabilitacja neurologiczna, warto zaznaczyć, że jej celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia zarówno Pacjentów, jak i ich rodzin oraz przywrócenie sprawności narządu ruchu, mowy, połykania czy funkcji poznawczych, a przede wszystkim motoryki małej. Jest to nic innego jak zespół działań rehabilitacyjnych, które mają odtworzyć u Pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi utracone wcześniej funkcje.

Oferta Przystanek Zdrowie opiera się o współprace fizjoterapeuty, neuropsychologa, psychoterapeuty, neurochirurga i terapeuty zajęciowego, wszystko to celem osiągnięcia jak najszybszych i najlepszych efektów leczenia i rehabilitacji. W chorobach postępujących zadaniem zespołu jest zminimalizowanie tempa progresji oraz możliwie jak najdłuższe utrzymanie sprawności i samodzielności pacjenta.

Jak wygląda proces rehabilitacji neurologicznej i co obejmuje?

Celem postępowania rehabilitacyjnego jest nauczenie Pacjenta radzenia sobie w życiu codziennym oraz podnieść komfort tego życia. W efekcie poprawia to również jego status społeczny wpływając pozytywnie na samopoczucie chorego oraz jego relacje z innymi osobami. W jej ramach wykonywane są ćwiczenia, które mają na celu między innymi poprawę koordynacji ruchowej czy wzmocnienie mięśni.

Obejmuje także terapię fizykalną, reedukację chodu i funkcji motorycznych. W zależności od jednostki chorobowej, podczas zajęć rehabilitacyjnych, Pacjent uczy się także samodzielnej pionizacji, samodzielnego wstawania czy siadania.

Ćwiczone są podstawowe czynności dnia codziennego, takie jak ubieranie się czy korzystanie z toalety. Nieodłącznym elementem rehabilitacji neurologicznej jest, także terapia manualna, gdzie stosowane są najefektywniejsze formy fizjoterapii, tj. terapia powięziowa czy stawowa.

W przypadku zaburzeń aparatu mowy i połykania dobór odpowiednich technik i planowanie złożonego procesu jest kluczem do odbudowania utraconych funkcji. W dalszym postępowaniu prowadzone ćwiczenia mają za zadanie stymulować pacjenta w funkcjach korowych mózgu, tak aby w wyniku choroby nie ulegały pogorszeniu.

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna z dojazdem do domu pacjenta w Warszawie oferowana jest przez zespół specjalistów (fizjoterapeutę, psychologa, neuropsychologa, neurologopedę, terapeutę zajęciowego) koordynowany przez lekarza rehabilitacji.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu