PSYCHOTERAPIA

Behawioralna

Okołoporodowa

Trzecia Fala

Psychoterapia indywidualna

Istnieje wiele podejść terapeutycznych. W naszym ośrodku pracujemy, opierając się przede wszystkim na indywidualnych potrzebach klienta. Pomagamy dobrać rodzaj terapii, czas jej trwania oraz nurt w jakim jest prowadzona do zgłaszanych trudności oraz osobistych preferencji.

Terapia indywidualna jest regularna i odbywa się z częstotliwością jednego 50minutowego spotkania w tygodniu. Może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od wcześniejszych ustaleń. Poniżej dowiesz się w czym możemy Ci pomóc.

Rodzaje psychoterapii jakie stosujemy w Przystanku Zdrowie

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, w której potrzebujemy wsparcia lub narzędzi, które pomogą poradzić sobie z aktualną trudnością. Mogą to być takie sytuacje jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej.

Tego rodzaju terapia oparta jest o konkretny ustalony między terapeutą a pacjentem cel i kończy się w ustalonym na jednym z pierwszych spotkań terminie. Obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, na które pacjent uczęszcza raz w tygodniu.

Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego) umożliwiająca dokonywanie zmian w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Może trwać nawet do kilku lat.

W naszej kulturze zwykło się uważać, że ciąża i macierzyństwo to czas radości i spełnienia. Okres okołoporodowy (perinatalny), czyli ciąża i pierwszy rok życia dziecka, to czas znaczących przemian w życiu kobiety.

Pomagamy kobietom w ciąży, które skarżą się na niepokój, obniżenie nastroju, przygnębienie, trudność w zaakceptowaniu swojego stanu lub silny lęk przed porodem, emocjonalne obciążenie w związku z niepomyślną diagnozą stanu zdrowia dziecka.

Pomagamy młodym matkom mającym obniżony nastrój lub depresję po porodzie. Również tym, które doświadczyły trudnego porodu, straty ciąży, narodzin wcześniaka. Udzielamy pomocy kobietom, które w nowej roli podlegają obciążeniom w systemie rodzinnym: matkom wielodzietnym, kobietom, które czują, że w nowej roli muszą konkurować ze swoją matką i/lub teściową lub tym, które czują się rozdarte między potrzebami dziecka a oczekiwaniami partnera. Pomagamy także tym, którzy zmagają się z niepłodnością (zarówno parom, jak i osobom zgłaszającym się indywidualnie). Dziecko poniżej dziesiątego miesiąca życia może towarzyszyć matce w trakcie sesji. Konsultacja przed rozpoczęciem terapii może się odbyć w domu.

Nasi specjaliści i terapeuci zaoferują Państwu odpowiednią terapią popartą wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, by zmniejszyć lub wyeliminować zgłaszany problem.

W psychoterapii poznawczo – behawioralnej główny nacisk pracy terapeutycznej jest skoncentrowany na „tu i teraz”. Terapia ma na celu zmianę sposobu myślenia o sobie i świecie, czyli zmianę w sferze poznawczej, co przekłada się na zmiany w zachowaniu i budowanie nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, czyli zmiany behawioralne.

Jest to metoda oparta o współpracę terapeuty i pacjenta w kierunku ustalonego wspólnie celu.
Terapia poznawczo – behawioralnej jest oparta na badaniach empirycznych potwierdzających jej skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń. Sesje mają często ustrukturyzowany charakter, a podczas ich trwania terapeuta jest aktywny.

Terapia poznawczo- behawioralna stosowana jest szczególnie przy zaburzeniach lękowych, depresji, zaburzeniach odżywiania, snu, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD), PTSD, a także przy problemach somatycznych.

Najnowsza generacja terapii poznawczo-behawioralnej, która oprócz myśli i zachowań dużą wagę przywiązuję do stanów psychologicznych oraz kontekstów w jakich one występują. Terapie z trzeciej fali są różnorodne i oprócz klasycznych technik CBT kładą duży nacisk na relacje terapeutyczną, znaczenie wyznawanych wartości, duchowości oraz na techniki związane z uważnością.

Terapia ACT – Terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy) – to jedna z najpopularniejszych metod należących do 3 fali CBT. Głównym celem terapii jest zwiększenie u pacjenta tzw. elastyczności psychologicznej, która jest miarą zdolności człowieka do radzenia sobie z trudnościami oraz przeciwnościami losu. Terapia ACT uczy bycia uważnym na bieżącą chwilę, działania w oparciu o wyznawane wartości, akceptacji i gotowości do doświadczania emocji oraz obserwacji myśli bez ich oceniania. Terapia ta jest nie tylko formą pomocy dla osób doświadczających cierpienia, ale też dobrą metodą pracy, dla klientów poszukujących rozwoju osobistego czy zawodowego np. dla zawodowych sportowców.

Terapia DBT – Dialektyczno-behawioralna – jest dedykowana głównie osobom z zaburzeniami osobowości (w szczególności borderline). Jej głównym celem jest regulacja emocji oraz nauczenie pacjenta zrównoważonego podejścia pomagającego wypracować efektywniejsze metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w relacjach interpersonalnych. Terapia DBT oparta jest na filozofii dialektyczności.

Mimo tego, że nurt ten jest dedykowany dla osób z osobowością z pogranicza, jest dobrą metodą pracy dla każdego kto odczuwa trudności emocjonalne np. kłopoty w radzeniu sobie ze złością. Nurt ten jest również przeznaczony dla osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania lub uzależnieniami.

Jak wygląda terapia w naszym ośrodku:

Psychoterapię indywidualną zawsze poprzedza konsultacja, która trwa 45-120 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości klienta.

Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę jego ograniczenia czasowe i charakter zgłoszonego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę dla danej osoby.

Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu