PSYCHOTERAPIA

Behawioralna

Okołoporodowa

Trzecia Fala

Obecna sytuacja cywilizacyjna utrudnia utrzymywanie kontaktu z bliskimi. Ograniczenie interakcji międzyludzkich ma pośredni wpływ na wzrost liczby osób borykających się z depresją, apatią czy stanami lękowymi.

Pomoc specjalistów w problemach zdrowotnych nie ogranicza się do zabiegów chirurgicznych i fizjoterapii. Odpowiednio prowadzona psychoterapia ma diametralny wpływ na jakość budowanych relacji i samoocenę. To doskonała metoda na poznanie samego siebie.

Podczas wizyty w naszym gabinecie na Białołęce doświadczony psycholog nakieruje Państwa na możliwie najkorzystniejszą metodę terapii. Co ważne, profesjonalna psychoterapia ma na celu wykształcenie narzędzi, które pomogą Państwu w sprostaniu nowym trudnościom.

Psychoterapia w Przystanku Zdrowie

W naszym ośrodku pracujemy, opierając się przede wszystkim na indywidualnych potrzebach klienta. Pomagamy dobrać rodzaj terapii, czas jej trwania oraz nurt w jakim jest prowadzona do zgłaszanych trudności oraz osobistych preferencji.

Do głównych korzyści uczęszczania na terapię należą:

  • odkrywanie własnych mocnych i słabych stron
  • uszeregowanie priorytetów z pomocą psychologa
  • obiektywne spojrzenie na przeszłe wydarzenia i relacje
  • pogodzenie się z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości

Rolą psychologa jest poprowadzenie psychoterapii w sposób, który poprawia samopoczucie pacjenta. Wysłuchanie przemyśleń badanego stanowi więc jedynie punkt wyjścia. Kolejne sesje odbywające się w naszym gabinecie skupiają się na wypracowywaniu zdrowych zachowań, które umożliwią przepracowanie traum z przeszłości i stawienia czoła nowym wyzwaniom.

Zazwyczaj wizyty u specjalisty mają na celu poprawienie jakości życia lub pogodzenie się z przeżytą traumą. Wiele osób decyduje się na wprowadzenie zmian dopiero w obliczu drastycznych, a nawet traumatycznych wydarzeń.

Rolą psychologa jest poprowadzenie psychoterapii w sposób, który poprawia samopoczucie pacjenta. Wysłuchanie przemyśleń badanego stanowi więc jedynie punkt wyjścia. Kolejne sesje odbywające się w naszym gabinecie skupiają się na wypracowywaniu zdrowych zachowań, które umożliwią przepracowanie traum z przeszłości i stawienia czoła nowym wyzwaniom.

Psychoterapia to niefarmakologiczna forma leczenia, która jest niezmiernie pomocna przy zaburzeniach odżywiania, stanach lękowych, uzależnieniach od używek czy problemach z agresją. W gabinecie na Białołęce pomagamy też osobom, które doświadczyły traumy bądź nie radzą sobie w stresujących sytuacjach. Oprócz indywidualnych spotkań psychologowie prowadzą też warsztaty dla par i rodzin oraz terapię grupową.

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uważam się za wyjątkowo szczęśliwą osobę, gdyż połączyłam pasję z pracą. Zawsze interesował mnie człowiek, przyczyny podejmowanych przez niego działań, jego tok myślenia, postrzeganie i rozumienie świata, czy interakcje z otoczeniem, wzajemne oddziaływania.

Od 16 lat prowadzę praktykę, w której obejmuje opieką klientów na każdym etapie ich życia – od dzieci do osób dorosłych. W pracy zawsze kieruję się uważnym słuchaniem, koncentracją, obserwacją oraz podążaniem za potrzebami klienta.

Najczęściej dotykanymi problemami moich klientów są kryzysy tożsamości, rozwijanie kompetencji interpersonalnych, wsparcie procesów decyzyjnych, umiejętne radzenie sobie ze: stresem, obniżonym nastrojem, czy godzeniem się z przeszłością, szczególnie dotyczącej zdarzeń traumatycznych.

© Copyright 2022 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu