Położnictwo i pediatria

Doradztwo laktacyjne

Nauka chustonoszenia

Opieka położnicza

ENMOT Elektrostymulacja logopedyczna

Elektrostymulacja metodą ENMOT (Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego) to specjalistyczna forma terapii elektrostymulacyjnej zaprojektowana przez Magdalenę Mazur i Sebastiana Grzechnika. Jest to bezpieczna i skuteczna metoda stymulacji obwodowej za pomocą prądu o niskim natężeniu, szczególnie przydatna w neurologopedii. Zabieg ten jest dostosowany do leczenia pacjentów z różnymi zaburzeniami logopedycznymi, koncentrując się na usprawnianiu zaburzonych i nieprawidłowych funkcji.

Zastosowania metody ENMOT:

  1. Zaburzenia połykania (dysfagia):
   • Stymulacja pomaga w poprawie funkcji mięśni odpowiedzialnych za proces połykania.
  2. Nieprawidłowa artykulacja (dyslalia obwodowa):
   • Pomaga w korekcji artykulacji, wspomagając prawidłowe funkcjonowanie mięśni mowy.
  3. Asymetria twarzy:
   • Leczenie asymetrii twarzy, zwłaszcza w przypadkach porażenia nerwu twarzowego (nerw czaszkowy VII).
  4. Dyzartria:
   • Stosowana u pacjentów po udarach i z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), poprawia kontrolę mięśni mowy.
  5. Nadmierne ślinienie:
   • Pomaga w redukcji nadmiernego ślinienia poprzez stymulację odpowiednich mięśni.
  6. Dystrofia mięśni:
   • Wspomaga terapię w przypadku dystrofii mięśni, poprawiając funkcje mięśni twarzy.
  7. Rzadkie zespoły genetyczne:
   • Zastosowanie w terapii pacjentów z zespołami takimi jak SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa.
  8. Rozszczep wargi i/lub podniebienia:
   • Wspomaga leczenie i rehabilitację pacjentów po operacjach rozszczepu.
  9. Nieprawidłowa dystrybucja napięcia mięśniowego obszaru ustno-twarzowego:
   • Pomaga w normalizacji napięcia mięśniowego, co jest kluczowe w poprawnym funkcjonowaniu mięśni twarzy.

Zastosowanie u dzieci:

 • Wady wymowy i nieprawidłowe oddychanie:
  • U dzieci z wadami wymowy i oddychających nieprawidłowym (ustnym) torem, elektrostymulacja pomaga w pionizacji języka i normalizacji funkcji oddechowych.
 • Po zabiegu podcięcia wędzidełka:
  • Wspomaga terapię po zabiegu podcięcia wędzidełka podjęzykowego i/lub wędzidełka wargi górnej.

Przebieg zabiegu:

 • Czas trwania:
  • Zabieg na jeden obszar trwa 15 minut.
 • Liczba obszarów stymulowanych:
  • W jednej sesji można stymulować jeden lub więcej obszarów, co jest ustalane przez logopedę po diagnozie pacjenta.

Elektrostymulacja metodą ENMOT jest wszechstronnym narzędziem w leczeniu zaburzeń logopedycznych, oferującym znaczące wsparcie w terapii pacjentów z różnorodnymi problemami neurologicznymi i genetycznymi.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu