OSTEOPATIA

Dla dorosłych

Dla dzieci

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia dla dorosłych

Osteopatia to przede wszystkim holistyczne podejście do pacjenta  – dba się tu o jego całościową kondycję, włącznie z systemem nerwowym i związanymi z nim objawami psychofizycznymi.

Dla osteopatii istotnym jest połączenie między problemami w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, a towarzyszącymi im zaburzeniami układu krwionośnego, neurologicznego i immunologicznego.

Osteopatię dzielimy na 3 dziedziny:

  • Parietalną, czyli związaną stricte z układem mięśniowo-szkieletowym, jego zaburzeniami, ubytkami funkcjonalnymi czy bólem.
  • Wisceralną, która zajmuje się problemami i zaburzeniami ze strony narządów wewnętrznych.
  • Kranialną, w której wykorzystuje się terapię czaszkowo-krzyżową, w celu normalizacji pracy w obrębie czaszki, ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych.

Dzięki wszechstronności osteopatii osoby mogą uzyskać pomoc w dolegliwościach ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak:

  • wszelkiego rodzaju stany zwyrodnieniowe przebiegające z bólem lub ograniczeniem ruchu;
  • rwa kulszowa czy barkowa;
  • stany po złamaniach czy skręceniach.

Ponadto terapia osteopatyczna może pomóc pacjentom, którzy zmagają się z problemami z narządami wewnętrznymi, typu nadciśnienie tętnicze, refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcia, migreny czy zapalenie zatok.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu