OSTEOPATIA

Dla dorosłych

Dla dzieci

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Osteopatia – Warszawa

Osteopatia to przede wszystkim holistyczne podejście do pacjenta – dba się tu o jego całościową kondycję, włącznie z systemem nerwowym i związanymi z nim objawami psychofizycznymi. Dla osteopatii istotnym jest połączenie między problemami w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego, a towarzyszącymi im zaburzeniami układu krwionośnego, neurologicznego i immunologicznego.

Wśród podstawowych założeń osteopatii wymienia się holistyczne podejście do człowieka, możliwość samoregulacji, integralność struktury i funkcji oraz istotność cyrkulacji płynów. Wykorzystując te zasady, terapeuta przystępuje do procesu diagnostycznego. Jego składowymi są: anamneza, czyli wywiad, badanie neurologiczne, ortopedyczne oraz typowo osteopatyczne. W przypadku wątpliwości, niejednoznacznych wyników czy konieczności dokładniejszego różnicowania może zaistnieć konieczność wykonania badań obrazowych oraz laboratoryjnych.

Diagnoza

Terapeuta wykrywa zaburzenia ruchomości, napięcia i konsystencji tkanek budujących układ kostno-mięśniowy oraz znajduje ich pierwotne przyczyny. Badanie obejmuje szczegółowy wywiad, oględziny, palpację oraz testy ruchomości całego ciała (zakresy ruchów, napięcie, analiza postawy ciała), jeśli pacjent posiada dodatkowe badania w postaci zdjęcia RTG czy rezonansu magnetycznego, to one również są analizowane. Pacjent zostaje zakwalifikowany do terapii lub odesłany do innego specjalisty, w celu pogłębionej diagnostyki.

Terapia

Po ustaleniu mechanizmów, które mogą uruchomić procesy samoleczenia, terapeuta stosuje odpowiednie, zawsze bezpieczne, techniki manualne, dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia chorego.

Osteopatia w Przystanku Zdrowie

Dzięki wszechstronności osteopatii, pacjenci mogą uzyskać pomoc w bardzo szerokim spektrum dolegliwości. Stosujemy terapię parietalną, wisceralną i kranialną.

Terapia noworodków i dzieci ma na celu rozluźnienie i przywrócenie właściwego napięcia i ułożenia struktur ciała oraz przywrócenie prawidłowego krążenia płynów w organizmie.

Uwolnienie wszelkich zablokowań kostnych oraz membranowych, a tym samym przywrócenie równowagi w ciele i powrót do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Osteopaci w Przystanku Zdrowie

MAGISTER FIZJOTERAPII | OSTEOPATA

Tomasz Wiącek - ZnanyLekarz.pl

MAGISTER FIZJOTERAPII | OSTEOPATA

Łukasz Krysztofik - ZnanyLekarz.pl

MAGISTER FIZJOTERAPII | OSTEOPATA

Marta Dzierzgwa - ZnanyLekarz.pl
© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu