FIZJOTERAPIA

Terapia manualna

Rehabilitacja

Terapia powięziowa

Terapia trzewna

Suche igłowanie

Trening funkcjonalny

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna to organizacja bodźców napływających do mózgu, zarówno ze świata zewnętrznego (poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, dotyku), jak i z wewnątrz naszego ciała (układ proprioceptywny i przedsionkowy).
Prawidłowa organizacja tych wrażeń zmysłowych (wzmacnianie informacji ważnych i wyciszanie tych nieistotnych) jest potrzebna do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do uczenia się.

Niedojrzałość niektórych układów zmysłowych sprawia, że bodźce sensoryczne docierają do naszego mózgu w nieładzie. Niektóre informacje są za bardzo wzmacniane, inne zbyt wyciszane, w efekcie tworzy się chaos sensoryczny, który znacznie utrudnia koncentrację uwagi, przebywanie wśród innych ludzi, utrudnia uczenie się.

Zbyt mocne wzmacnianie bodźców dotykowych powoduje nadwrażliwość dotykową i niechęć do przebywania w skupisku ludzi.
Nadwrażliwość słuchowa może spowodować trudności w koncentracji, np. w sklepie, a zbytnie hamowanie bodźców przedsionkowych lub proprioceptywnych powoduje dużą ruchliwość.

Taki sposób funkcjonowania utrudnia dziecku przebywanie w przedszkolu, naukę nowych wzorców ruchowych (pisanie jest czynnością ruchową), czy codzienną higienę.

Zadania terapii integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej ma za zadanie wspomóc dojrzewanie układów zmysłowych, wyrównać ich pracę i ułatwić dziecku funkcjonowanie w jego środowisku.

Jest to terapia niedyrektywna, wymagająca relacji dziecko-terapeuta, opierająca się na szacunku do siebie, zaufaniu i chęci współpracy, co jest o tyle łatwe, że odbywa się w formie zabawy w atrakcyjnej przestrzeni, z wykorzystaniem podwieszanego sprzętu.

Przed rozpoczęciem terapii niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy procesów przetwarzania sensorycznego w celu dokładnego ustalenia potrzeb dziecka i ułożenia najlepszego planu terapii.

Integracja sensoryczna w Przystanku Zdrowie

Cykl spotkań terapeutycznych poprzedza diagnoza integracji sensorycznej.

Na podstawie sporządzonej przez naszych specjalistów diagnozy planujemy program terapeutyczny i opracowujemy także, niezbędne w procesie, wskazówki dla rodziców.
Terapię prowadzimy w specjalnie dostosowanym pomieszczeniu – sali z niezbędnym sprzętem do ćwiczeń.

Jak już pisaliśmy, aktywizowanie poszczególnych układów sensorycznych odbywa się w formie zabawy. Z  uwagi na dużą różnorodność ćwiczeń i atrakcyjność sali terapeutycznej, terapia Si należy do tych najbardziej lubianych przez dzieci.

Nasi specjaliści integracji sensorycznej

MAGISTER FIZJOTERAPII

W swojej pracy zajmuję się dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, prowadzę diagnozę i terapię integracji sensorycznej, prowadzę terapię ręki, a także terapię wad postawy. W związku ze swoim doświadczeniem w dziedzinie neurologii prowadzę również osoby starsze z problemami neurologicznymi.

Łączenie różnych metod pracy pozwala mi optymalnie wykorzystywać zdolność organizmu do uczenia się, poprawy nieprawidłowych wzorców i lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wiedza z zakresu integracji sensorycznej pozwala mi szerzej spojrzeć na problemy ruchowe dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, umiejętności z zakresu terapii ręki pozwalają skuteczniej uczyć czynności samoobsługowych, a wiedza fizjoterapeutyczna pozwala skutecznie poprawiać umiejętności motoryczne i stabilność posturalną dzieciaków, które trafiają do mojego gabinetu.

Anna Lipińska-Korzeniowska - ZnanyLekarz.pl

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu