FIZJOTERAPIA

Terapia manualna

Rehabilitacja

Terapia powięziowa

Terapia trzewna

Suche igłowanie

Trening funkcjonalny

Fizjoterapia niemowląt

Fizjoterapia niemowlęca, nazywana również fizjoterapią pediatryczną, jest dziedziną fizjoterapii zajmującą się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom ruchowym i rozwojowym u niemowląt i małych dzieci. Jej celem jest poprawa funkcji ruchowych, koordynacji i ogólnego rozwoju dziecka.

Fizjoterapia niemowlęca skupia się na ocenie i interwencji w obszarach takich jak: rozwój motoryczny, kontroli postawy, równowaga, siła mięśniowa, zakres ruchu i funkcje sensoryczne. Działa na zasadzie kompleksowego podejścia, uwzględniając zarówno aspekty fizyczne, jak i psychospołeczne.

Główne obszary pracy fizjoterapeuty niemowlęcego obejmują:

  • Zaburzenia neurologiczne: Fizjoterapia niemowląt może pomagać dzieciom z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak porażenie mózgowe, mózgowe porażenie dziecięce, wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego czy upośledzenie umysłowe. Poprzez specjalistyczne techniki terapeutyczne, terapeuta pomaga w rozwijaniu umiejętności motorycznych, takich jak chodzenie, siadanie, poruszanie się i inne.
  • Wrodzone wady układu mięśniowo-szkieletowego: Niektóre niemowlęta rodzą się z wrodzonymi wadami mięśniowo-szkieletowymi, takimi jak kręcz szyi lub obniżone napięcie mięśniowe. Fizjoterapia pomaga w redukcji i leczeniu takich schorzeń poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń i technik terapeutycznych.
  • Opóźnienia rozwojowe: Fizjoterapia niemowląt jest często stosowana w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwojowymi. Terapeuta pomoże w ocenie i stymulacji rozwoju motorycznego, aby wspomóc rozwój umiejętności takich jak podnoszenie głowy, obracanie się, raczkowanie, chodzenie itp.
  • Zaburzenia sensoryczne: Fizjoterapia niemowlęca może również pomagać dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi, takimi jak nadwrażliwość na bodźce, opóźniony rozwój umiejętności proprioceptywnych (czucie głębokie) czy zaburzenia równowagi. Terapeuta wykorzystuje różne techniki sensoryczne i ćwiczenia, aby pomóc dziecku w integracji sensorycznej i rozwijaniu umiejętności poznawczych.

Fizjoterapia niemowląt – podejście:

Fizjoterapia niemowląt jest zwykle prowadzona przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów specjalizujących się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi. Terapeuci wykorzystują różnorodne techniki, takie jak terapia manualna, stymulacja sensoryczna, ćwiczenia ruchowe, masaże i inne metody dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Ważne jest, aby fizjoterapia niemowląt była przeprowadzana w sposób indywidualny, uwzględniający specyficzne potrzeby i stan zdrowia każdego dziecka. Terapeuta współpracuje z rodzicami, aby dostosować program terapeutyczny i zapewnić kontynuację ćwiczeń i technik w domu, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Fizjoterapia niemowląt jest zwykle oparta na zrozumieniu normalnego rozwoju dziecka i identyfikowaniu obszarów, w których występują opóźnienia lub trudności. Poprzez systematyczne i regularne sesje terapeutyczne, fizjoterapia niemowląt ma na celu pomóc dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału rozwojowego i poprawie jakości życia.

W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących rozwoju ruchowego lub funkcji dziecka, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą niemowląt, którzy będą w stanie przeprowadzić ocenę i zalecić odpowiednie interwencje terapeutyczne.

© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu