Fizjoterapia Żyrardów. Cennik Przystanek Zdrowie – Żyrardów

 • Czas 60 min
 • Diagnostyka
 • Rozpoznanie problemów i ich źródeł
 • Propozycja terapii
 • Plan działania

Konsultacja niemowląt i dzieci do trzeciego roku życia.

Czas trwania – 30 min.

60-cio minutowa wizyta terapeutyczna.

45-cio minutowa wizyta terapeutyczna.

30-sto minutowa wizyta terapeutyczna.

 • Czas trwnia: 45 min
 • trochę treści
 • o co chodzi
 • w temacie

Pakiet składa się z 10 wizyt, których czas określany jest na pierwszej wizycie z terapeutą.

Pacjent od podstawowej ceny uzyskuje rabat 10%.

Płatność może być rozbita na dwie raty na prośbę pacjenta.

Standardowa ważność pakietu to 3 miesiące.

Istnieje wiele problemów oraz schorzeń, w których konsultacja neurochirurgiczna jest wskazana. Silne bóle kręgosłupa, rwa kulszowa czy barkowa, zawroty głowy, mrowienie kończyn. Na konsultację niekiedy trafiają również pacjenci z objawami, które są nietypowe – niedowład kończyn, omdlenia.

Konsultacja z lekarzem rehabilitacji ma na celu ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta, odpowiednio przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, by zaprogramować proces terapeutyczny i fizjoterapię.

Konsultacja wymagana przed zastosowaniem wlewów kroplowych.

Wlewy kroplowe to idealna forma wsparcia organizmu w trudnych sytuacjach takich jak przepracowanie, stres, ale też w schorzeniach obciążających organizm np. w chorobach wątroby czy różnego rodzaju niedoborach. Są one odpowiednio skomponowanym  zestawem witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 • 30 min
 • masaż relaksujący, masaż klasyczny, masaż sportowy lub bańkami
 • 45 min
 • masaż relaksujący, masaż klasyczny, masaż sportowy lub bańkami
 • 60 min
 • masaż relaksujący, masaż klasyczny, masaż sportowy lub bańkami

Pakiet składa się z 10 wizyt, których czas określany jest na pierwszej wizycie z terapeutą.

Pacjent od podstawowej ceny uzyskuje rabat 10%.

Płatność może być rozbita na dwie raty na prośbę pacjenta.

Standardowa ważność pakietu to 3 miesiące.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku wizyt z zakresu fizjoterapii i dietetyki nie jest to możliwe, ze względu na konieczność wykonania badania funkcjonalnego, antropometrycznego i “dotknięcia” pacjenta.

Natomiast spotkania z psychoterapeutą mogą być przeprowadzane online.

Czas wizyty to od 30 do 60 minut – zależy czy jest to pierwsza wizyta, czy kolejna wizyta.

Czynnikiem znaczącym jest także zalecenie terapeuty, ocena stanu ogólnego pacjenta oraz ustalenie planu leczenia.

Najważniejsze kwestie z podziałem na dziedziny, omówiliśmy powyżej. W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Polecamy przyjść na 5-10 minut przed umówioną godziną, by spokojnie wypełnić dokumenty, złapać oddech czy też napić się wody.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady odwoływania wizyt w podmiocie leczniczym Przystanek Zdrowie Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce przy ul. Zielonej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000796798, NIP 1251696525, REGON 383976721 (dalej jako: “Przystanek Zdrowie”).
 2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w każdej placówce Przystanku Zdrowie
 3. Regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez Przystanek Zdrowie.
 4. Umówioną wizytę można odwołać do 6 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem w

  dni powszednie, w weekend oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

 5. Wizyty rozpoczynające się w przedziale godzinowym 8:00 – 13:00 należy odwołać w

  dniu poprzedzającym wizytę.

 6. Umówioną wizytę można odwołać za pomocą:
  1. kontaktu telefonicznego lub SMS pod nr +48 505 350 828
  2. serwisu znanylekarz.pl* lub mydr.pl*
  3. aplikacji znanylekarz* lub mydr*

   *widgety ułatwiające dostęp do owych zlokalizowane są na stronie www.przystanekzdrowie.pl przy konkretnych specjalistach

 7. Za skuteczną metodę odwołania wizyty uznaje się jedynie warianty podniesione w pkt 6.
 8. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż wskazano w pkt 4, powstaje obowiązek uregulowania należności za wizytę w wysokości 50% jej ceny.
 9. W przypadku nieodwołania wizyty oraz niestawieniu się na nią, powstaje obowiązek uregulowania należności za wizytę w wysokości 100% jej ceny oraz w przypadku chęci umówienia się na kolejną wizytę obowiązuje przedpłata.
 10. Należności, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 6 można uregulować przy następnej wizycie, z wyłączeniem przedpłaty, która płatna jest przelewem na konto: Przystanek Zdrowie Sp. z. o. o. ul. Zielona 26, 05-230 Kobyłka

  ING Bank Śląski 71 1050 1025 1000 0090 8066 5160

  w tytule płatności imię i nazwisko pacjenta

 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem

  www.przystanekzdrowie.pl

 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.
© Copyright 2023 Przystanek Zdrowie | Powered by: Socialground.eu