Fizjoterapia i terapia narzędziowa.

Terapia narzędziowa to metoda, w której używa się specjalnie zaprojektowanych instrumentów, które są stworzone tak, by w sposób precyzyjny poddać terapii miejsce, które wymaga na przykład rozluźnienia, czy poprawy mobilności tkankowej.

Jakie są korzyści tej metody?

Korzyści to:
– zmniejszenie bólu,
– zwiększony zakres ruchu,
– zwiększona elastyczność tkanek
– lepsza regeneracja tkanki mięśniowej i powięziowej.

Do dyspozycji fizjoterapeuty pozostaje wiele narzędzi takich jak physioblade, KAT-y, piny do pinopresury czy specjalne wałki Lyapko
– każde z tych narzędzi ma inne zadanie i wybór narzędzia zależy od tego co chcemy uzyskać podczas terapii.

Wywołanie kontrolowanych uszkodzeń w obrębie danej struktury powoduje pobudzenie miejscowej odpowiedzi zapalnej.
Mikrouraz inicjuje reabsorpcję niewłaściwego zwłóknienia lub nadmiernego nagromadzenia się tkanki bliznowatej i uruchamia kaskadę procesu gojenia, co prowadzi do przebudowy zmienionych struktur tkanek miękkich.

Zrosty w obrębie tkanek miękkich, które mogły powstać w wyniku zabiegu chirurgicznego, unieruchomienia, ponownego przeciążenia lub innych mechanizmów, są „rozbijane”, co umożliwia pełne przywrócenie funkcji.