Terapia kraniosakralna u dzieci

Dziś zapraszamy na kilka słów od mgr Marty Dzierzgwy, która przybliży czym jest terapia kraniosakralna i w czym może ona pomóc noworodkom, niemowlakom i dzieciom w każdym wieku ?

Rodzaj i przebieg porodu mogą być czynnikami decydującymi o dalszym rozwoju dziecka. Poród odbywający się z komplikacjami niesie ze sobą ryzyko uszkodzeń tkankowych, które w następstwie powodują liczne zaburzenia. Stopień tych zaburzeń zależy od umiejscowienia i skali restrykcji. Przykładowo ucisk i ograniczenie ruchomości tkanek w obrębie podstawy czaszki może zaburzyć dopływ krwi do mózgu, wpływając na dalszy rozwój półkul mózgowych. Może również dojść do uciśnięcia nerwów czaszkowych, co objawia się niepokojem, płaczliwością, kolkami, obfitym ulewaniem oraz drażliwością. Dowiedziono również, że uraz porodowy wpływa na podatność na alergię, migreny, infekcje ucha, zeza.

Na szczęście ciało ludzkie posiada mechanizmy samonaprawcze i wszelkie deformacje w przeciągu kilku dni po porodzie powinny wrócić do stanu pierwotnego ?. Gdy tak się nie stanie, bardzo pomocna może okazać się terapia czaszkowo-krzyżowa, mająca na celu rozluźnienie i przywrócenie właściwego napięcia i ułożenia struktur ciała oraz przywrócenie prawidłowego krążenia płynów w organizmie?‍♂️.

Oczywiście istnieją również inne problemy związane z rozwojem wewnątrzmacicznym dziecka, okołoporodowe oraz poporodowe. Niektóre będą miejscowe i łagodne, inne ciężkie i ogólnoustrojowe, jeszcze inne psychoemocjonalne. Jednak każde z nich będą miały swoje odzwierciedlenie w układzie czaszkowo-krzyżowym, co oznacza, że dzięki terapii można zmniejszyć lub zniwelować ich przykre skutki.

Także jak widzicie terapia kraniosakralna znajduje zastosowanie w wielu zaburzeniach u dzieci w każdym wieku, nie tylko niemowlęcym ?.

Do mgr Marty Dzierzgwy możecie się umawiać telefonicznie ☎ +48 505 350 828 lub ?online

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *